GGD

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.

 

Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Zit uw kind in groep 2 of 7?

Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag.

Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

 

De GGD verstuurt ook de uitnodigingen voor bijvoorbeeld het inenten van uw kind.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid

o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind

  • Bel de GGD Brabant-Zuidoost: 088 0031 414: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

 

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de GGD Zuidoost-Brabant.