Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap (inspraak) van personeel en ouders is bij wet geregeld. Zo heeft de MR niet alleen een adviserende rol, maar ook instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad adviseert op het gebied van bijvoorbeeld beleid, onderwijsvormen, schoolbudget, ARBO en veiligheid op school. Circa 6 keer per jaar vindt een vergadering plaats.
Wilt u contact opnemen met de MR van onze school, dan kunt u dit doen middels het volgende e-mailadres: oudersmr_maria@prodas.nl

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Als u meer weten over de GMR, kunt u terecht op de website van Stichting PRODAS.

Waarom is een MR belangrijk ?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

De leden van de MR op de Mariaschool schooljaar 2015-2016

Namens de ouders:

Mireille Bohnen (voorzitter)
Mark Jongeneelen (secretaris)
Helma Snijders

Namens de leerkrachten:

Tamara Schepers
Hanneke Verstappen
Rian van Houts

De notulen die tijdens deze vergaderingen gemaakt worden, liggen op school ter inzage. Deze worden niet op de site gepubliceerd.