Samenwerkingsverband Peelland

SWV logo

Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland PO is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs.

SWV Helmond-Peelland PO draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school aan te bieden. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.

De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan ook: voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod.

Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website:  SWV Peelland

Onze school heeft in dit kader een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt het profiel ook bekijken bij “Formulieren”.