KiVa

Sinds schooljaar 2015-2016 is onze school een officiële KiVa-school. Hier zijn we heel trots op.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma dat wij overnamen uit Finland. Het programma richt zich op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

In de lessen besteden we aandacht aan groepsvorming en hoe je kunt werken aan een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten krijgen inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen bestaan uit oefeningen, discussies, groepswerk en rollenspellen.

Elk schooljaar staan tien thema’s centraal voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen twee maal per jaar een vragenlijst in. De school organiseert één keer per twee jaar een ouderavond om u te informeren over KiVa. Tijdens de pauzes hebben de surveillanten een geel KiVa-vest aan. Zo is voor alle kinderen duidelijk bij wie ze terecht kunnen als zij hulp nodig hebben.

Meer informatie vindt u op www.kivaschool.nl of www.kivaschool.nl/ouders/mobile/index.html