Leerlingenraad

De uitleg over de leerlingenraad hieronder is geschreven door Tijs (voorzitter) en Floor (lid) van de leerlingenraad.

In de leerlingenraad bespreken en bedenken ze ideeën.
Dan kijken de leerlingen ook of het goede ideeën zijn. Er is één voorzitter die een week voor de vergadering een agenda opstelt samen met juf Mirella.

De voorzitter geeft beurten en hij leidt de vergadering. We hebben pas geleden Tijs (groep 8) als voorzitter gekozen.
Ook hebben we een notaris gekozen en dat is Fenne (groep 6). Zij noteert alles wat er afgesproken is.