Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht: elk kind heeft recht op passend onderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van het kind. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen regionale en speciale scholen samen een samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de kosten daarvoor.

De Mariaschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland Primair Onderwijs. Door het samenwerkingsverband Helmond-Peelland is een ouderfolder opgesteld over het thema Passend Onderwijs.Je vindt hier de folder.