Mariaschool in ontwikkeling

30 april 2021

Het onderwijs op de Mariaschool is al een tijdje flink in ontwikkeling.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Zoals jullie weten is het onderwijs op de Mariaschool al een tijdje flink in ontwikkeling. Vorig schooljaar zijn we gestart met ons missie/visie-traject. We zijn toen tot 4 belangrijke kernwaarden voor ons onderwijs gekomen, te weten: welbevinden, betrokkenheid, autonomie en talent. Het realiseren van deze kernwaarden kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we u als ouder, de kinderen en overige betrokkenen nodig. Om deze behoefte te benadrukken is de volgende visie-slogan ontstaan: Samen zijn we de Mariaschool!

Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met de vertaling van de vier kernwaarden in de dagelijkse praktijk. Hierbij zijn we ondersteund door het begeleidingsbureau ‘Tweemonds’. Het team van Tweemonds inspireert ons in alle opzichten om het onderwijs aan te laten sluiten bij onze kernwaarden.

De kernwaarden in een notendop:

Welbevinden betekent: ‘je goed voelen’ en ‘de goede dingen doen’. Als kinderen zich goed voelen is er een basis om te ontwikkelen.

Betrokkenheid geeft aan hoe intens een kind bezig is. Door het benutten van 7 betrokkenheidsverhogende factoren, verrijken we ons onderwijsaanbod, waardoor kinderen meer van binnenuit gemotiveerd raken voor de leerstof.

Autonomie vertelt iets over het eigenaarschap van kinderen. Wanneer een kind ruimte ervaart om zichzelf te ontwikkelen en daarbij ook eigen keuzes mag maken raakt hij/zij meer betrokken bij het onderwijs. We ondersteunen de autonomie van leerlingen d.m.v. het werken met weektaken. De leerkracht stemt af met de leerling wat hij/zij nodig heeft om tot leren te komen.

Talent is iets waar je goed in bent. Dit kan een vaardigheid zijn, maar ook een karaktereigenschap. Talent is voor ons niet zozeer iets wat je beter kunt dan de rest, maar iets wat jou jou maakt! We willen kinderen steeds meer inzicht geven in wie ze zijn, wat ze te bieden hebben in het leven en hoe ze het verschil kunnen maken op een positieve manier.

Om u als ouders een beeld te geven van hoe ons onderwijs er op dit moment uitziet, hebben we een filmpje gemaakt. Dit willen we vol trots met u delen! Het filmpje voegt beelden toe aan bovenstaand verhaal en geeft u een indruk van hoe het onderwijs er nu uitziet. Het liefst hadden we u persoonlijk uitgenodigd in de school, want we zijn tenslotte samen de Mariaschool. Eenieder van u begrijpt vast dat dit nu niet mogelijk is, vandaar dit digitale inkijkje!

Veel kijkplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,

 

Team Mariaschool

Terug naar overzicht