Medezeggenschapsraad

De MR STELT ZICH VOOR

Voor sommige bekend voor anderen nieuw.

Graag laten wij als Medezeggenschapsraad (MR) ons gezicht zien!

De MR van de Mariaschool bestaat uit 6 leden. Vanuit het personeel zijn dit Rian van Houts (voorzitter), Hanneke Verstappen (secretaris) en Kimberly Pijnenburg.
Vanuit de ouders zijn dit: Helma Snijders (secretaris), Maurice van der Kallen en Madeleen Stamm.

Als MR denken wij mee over het beleid van de school en geven we waar nodig advies. We houden een vinger aan de pols bij de directie en bij Prodas. Daarnaast hebben veiligheid, begrotingen, ARBO en onderwijsvormen onze aandacht.

Contact met ons?

Heb jij een vraag of wil jij eens van gedacht wisselen met iemand van de MR? Spreek ons gerust aan!

Wij zijn geregeld op school (of ‘t schoolplein) aanwezig!

Je kunt ons ook een e-mail sturen: oudersmr_maria@prodas.nl.

Tot gauw!