Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Medezeggenschap (inspraak) van personeel en ouders is bij wet geregeld. Zo heeft de MR niet alleen een adviserende rol, maar ook instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad adviseert op het gebied van bijvoorbeeld beleid, onderwijsvormen, schoolbudget, ARBO en veiligheid op school. Circa 6 keer per jaar vindt een vergadering plaats.

Wil je contact opnemen met de MR van onze school, dan dat via het volgende e-mailadres: oudersmr_maria@prodas.nl

Waarom is een MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

De leden van de MR op de Mariaschool schooljaar 2018-2019
Namens de ouders:
Mark Jongeneelen (secretaris)
Helma Snijders
Madeleen Stamm

Namens de leerkrachten:
Kimberly Pijnenburg
Hanneke Verstappen
Rian van Houts (voorzitter)

De notulen die tijdens deze vergaderingen gemaakt worden, liggen op school ter inzage. Deze worden niet op de site gepubliceerd.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
Meer informatie over de GMR vind je op de website van Stichting PRODAS.