Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is écht van de ouders en geen onderdeel van de school zelf; de financiën van de OV staan los van de financiën van de school. De OV bestaat uit 9 ouders en 1 leerkracht. 

De belangrijkste doelen van de oudervereniging zijn: 

  • het bevorderen en onderhouden van de contacten en de samenwerking tussen de school en de ouders; 
  • het beheren van de ouderbijdrage; 
  • behulpzaam zijn bij werkgroepen en activiteiten van de school; 
  • het coördineren van de werkgroepen op school. 

Ouderbijdrage 
De OV vraagt jaarlijks een financiële bijdrage van de ouders. Hiervan betaalt de vereniging de kosten van een aantal projecten en activiteiten op school. Zo komt deze bijdrage rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Aan het begin van het schooljaar stelt de Oudervereniging de hoogte van de ouderbijdrage vast. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien de gevraagde bijdrage een probleem is, dan vragen we contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de Oudervereniging of met de directie. Naast de ouderbijdrage vraagt de OV geen andere financiële bijdrage. 

Werkgroepen vanuit de ouderverenging 

  • Activiteitencommissie 
  • Communie 
  • Vormsel 
  • Werkgroep Hoofdluis 
  • Verkeerscommissie