Verlofaanvraag

Soms kan je kind een dag niet naar school vanwege bijzondere omstandigheden. 

Wij moeten hiervan als school op de hoogte zijn en toestemming verlenen. 
 

Verlofaanvraag Wanneer is verlof (on)geoorloofd