Over onze school

De Mariaschool is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar iedereen werkt met hoofd, hart en handen. Wij zijn een dynamische school met een structuur (rust, ruimte, regelmaat) en een opvoedkundig klimaat waar ieder kind zich welkom, gezien, gewaardeerd, gerespecteerd, veilig en geborgen voelt. Een school waar bewust ruim aandacht is voor sociale vaardigheden, samenwerking, normen en waarden. Leren van en met elkaar, met respect voor ieders eigenheid. 

Elk kind heeft het recht om in de eigen omgeving, samen met leeftijdgenootjes, optimaal te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Het team van de Mariaschool staat open voor diversiteit en gaat vanzelfsprekend uit van verschillen: 

…ieder kind is uniek
…ieder kind heeft specifieke talenten
…ieder kind heeft een eigen dynamiek.